business

Sách ngoại văn chủ đề Business

  • Khám phá và giải thích hơn 80 lý thuyết quan trọng nhất của thế giới và những ý tưởng lớn về thương mại, thương mại và quản lý, những đầu sách này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn hấp dẫn về thế giới kinh doanh trong quá khứ và hiện tại.
  • Với đa dạng các chủ đề từ ý tưởng kinh doanh, truyền cảm hứng, các kỹ năng cần thiết, quản lý và lãnh đạo… các đầu sách do CDMEX phân phối hoàn toàn có thể tiếp cận được với mọi người từ sinh viên, giảng viên và những người làm việc trong doanh nghiệp – doanh nhân.

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại