marketing

Sách ngoại văn chủ đề Marketing

  • Nâng cao hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn với những cuốn sách trong danh mục này.
  • Ví dụ: tìm hiểu thêm về internet marketing, SEO và social media, cũng như lập kế hoạch bán hàng, đàm phán và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại