Acounting & Finance

Sách ngoại văn chủ đề Acounting & Finance

  • Cung cấp các đầu sách ngoại văn lĩnh vực Kế toán – Tài chính nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu và làm việc.
  • Do chỉ phục vụ chuyên biệt quý độc giả trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính nên chúng tôi đã chọn lọc và phân phối những tựa sách có giá trị tri thức cao nhất.
  • Tại CDIMEX, chúng tôi luôn cập nhật mới nhất các đầu sách nhằm cung cấp đến khách hàng nguồn tri thức chất lượng, hợp thời.

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại