Agriculture

Sách ngoại văn chủ đề Agriculture

  • Tuyển tập các sách bao gồm các chủ đề về nông nghiệp nói chung (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, chế biến, môi trường và quản lý môi trường…) từ các NXB Pearson, McGraw-Hill…
  • Đặc biệt cung cấp một cái nhìn độc đáo về một số kỹ năng ngoài trời cần thiết. Những cuốn sách này rất lý tưởng cho chính người canh tác, những người nắm giữ trang trại nhỏ và kể cả những người đang nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp.
  • Ngoài ra còn có một số sách về quản lý trang trại nói chung dành cho bất kỳ cá nhân nào. Dù trình độ chuyên môn của bạn là gì, bạn chắc chắn sẽ học được điều gì đó mới mẻ  giúp trang trại hoặc tổ chức nhỏ của bạn phát triển mạnh mẽ

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại