computer science

Computer Science

  • Tủ sách này chứa các sách về khoa học máy tính: sách về thiết kế phần mềm, Lập trình máy tính, và các lý thuyết tính toán,… Đưa ra một hình ảnh thống nhất và xuyên suốt, xây dựng một bộ khung cơ sở cho mọi sinh viên, không những cho sinh viên chuyên ngành máy tính mà cả cho những sinh viên của các chuyên ngành khác.
  • Các đầu sách đến từ các NXB nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực Khoa học máy tính như Pearson, Wiley, Cengage…

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại