Teenager

  • Giáo trình học tiếng anh cấp độ trung học.
  • Chúng tôi cung cấp những giáo trình nổi tiếng dành cho thị trường Việt Nam như giáo trình Gateway/English World (Macmilan), Next Move/ Discover English (Pearson), Impact/ Time Zones ( Cengage-National Geographic )
  • Tại CDIMEX, chúng tôi luôn cập nhật mới nhất các đầu sách nhằm cung cấp đến khách hàng nguồn tri thức chất lượng, hợp thời.

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại