Teaching Material

  • Các tài liệu hỗ trợ giảng dạy, từ cấp mầm non đến đại học
  • Các components đi kèm từ NXB như Photo cards, Puppets, Poster, Audio CD,…
  • Tại CDIMEX, chúng tôi luôn cập nhật mới nhất các đầu sách nhằm cung cấp đến khách hàng nguồn tri thức chất lượng, hợp thời.

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại