Business and Professional English

  • Giáo trình học tiếng anh thương mại được biên soạn trên các chuẩn nhất định như Global Scale of English (GSE), Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR),… Từ người chưa có kinh nghiệm, muốn giao tiếp bằng tiếng Anh tại nơi làm việc đến người đang đi làm muốn học chuyên sâu hơn về lĩnh vực kinh doanh và đạt được sự lưu loát trong tiếng Anh thương mại. Các giáo trình trong mục này sẽ giúp học viên đáp ứng được việc học ngôn ngữ, song song với phát triển kỹ năng kinh doanh thông qua các tình huống thực tế

  • Tại CDIMEX, chúng tôi luôn cập nhật mới nhất các đầu sách nhằm cung cấp đến khách hàng nguồn tri thức chất lượng, hợp thời.

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại