Sách chuyên ngành từ NXB Pearson

Pearson Education là công ty giáo dục hàng đầu trên thế giới, chuyên về thiết kế chương trình và tài liệu giảng dạy- học tập, công nghệ dạy và học, phát triển đề thi và tổ chức thi kiểm tra năng lực chuyên ngành và năng lực tiếng Anh cấp quốc tế và nội bộ, trực tiếp đào tạo một loạt các chương trình thực tế.

Các sản phẩm trên của Pearson Education được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, từ bậc học mẫu giáo đến trung học, đại học, sau đại học… dành cho người bắt đầu học và người đã chuyên sâu trong các lĩnh vực cụ thể:

  • Sách chuyên khoa công trình và máy tính
  • Sách về kinh tế và quản trị kinh doanh
  • Sách giáo khoa, sách khoa học kỹ thuật, sách công cụ cho các trường học.

 

 

Pearson Education đã giúp đào tạo hàng triệu người trên thế giới – nhiều hơn bất cứ một công ty tư nhân nào. Ngoài ra còn phát triển các loại sách giáo khoa điện tử số hóa cho các trường do các chuyên gia giỏi hàng đầu IT về các phầm mềm biên soạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.