Giới thiệu giáo trình KEYNOTE

𝐊𝐞𝐲𝐧𝐨𝐭𝐞 là bộ giáo trình tiếng Anh cho người đi làm mới nhất do NXB 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐆𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 và Tổ chức Quốc tế 𝐓𝐄𝐃 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 thiết kế và phát triển.

Sử dụng nguồn tư liệu từ các video 𝐓𝐄𝐃 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 làm cơ sở giảng dạy, giáo trình 𝐊𝐞𝐲𝐧𝐨𝐭𝐞 đem đến cho người học một cách tiếp cận ngôn ngữ tiếng Anh hoàn toàn hiện đại và sát với tình hình kinh tế – xã hội hiện đại. Do vậy, 𝐊𝐞𝐲𝐧𝐨𝐭𝐞 có khả năng trang bị hoàn hảo cho người đi làm nền tảng tiếng Anh và các kỹ năng làm việc hoàn thiện và nhanh chóng nhất.

Chú trọng vào việc giúp người học xây dựng sự chuyên nghiệp trong ngôn ngữ, 𝐊𝐞𝐲𝐧𝐨𝐭𝐞 còn có Hệ thống bài học Phát âm (Pronunciation) và Nói (#Speaking) bài bản. Qua đó, với thời gian 3 tháng/level, kỹ năng giao tiếp của người học sẽ được cải thiện dần theo các mức độ:

Nói thành câu ➡️ nói thành đoạn ➡️ phản xạ trong tình huống giao tiếp ➡️ thuyết trình đám đông.

 

Với giáo trình 𝐊𝐞𝐲𝐧𝐨𝐭𝐞, học viên còn được cung cấp 1 tài khoản truy cập Thư viện Trực tuyến với kho sách, tài liệu và ứng dụng học tiếng Anh online độc quyền của 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐆𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠. Tài khoản này sẽ giúp bạn học tại nhà thông qua ebook tương tác, phần mềm đánh giá quá trình học và bài tập bổ trợ. Nói cách khác, 𝐊𝐞𝐲𝐧𝐨𝐭𝐞 cung cấp cho người học 1 giải pháp rèn luyện tiếng Anh 24/24 để bạn có thể học bất kỳ lúc nào bạn muốn.

TOÀN BỘ SERIES GỒM 6 CẤP ĐỘ :

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • Proficient

Dành cho người có trình độ tiếng Anh từ trung cấp trở lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.