Graded Reader

  • Là những cuốn sách được viết riêng cho người học ngoại ngữ nhằm tăng cường tốc độ đọc và khả năng đọc lưu loát .
  • Đó là những tác phẩm nguyên gốc hoặc được viết lại với ngôn ngữ đơn giản hơn để giúp người học có thể dễ dàng tiếp cận các tác phẩm đó. Các bộ Graded Readers được chia thành nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao .Các sách ở cấp độ cơ bản sử dụng số lượng từ vựng thông dụng nhất định và văn phạm rất đơn giản; loại sách này bổ sung và dùng lại rất nhiều ngôn ngữ mà sinh viên sẽ gặp trong các sách giáo khoa thông thường. Các sách có cấp độ sơ cấp có từ vựng và văn phạm khó hơn, nội dung phức tạp hơn, ít hình minh hoạ hơn và liên kết với ngôn ngữ được dạy trong sách giáo khoa sơ cấp. Sách ở cấp độ trung cấp càng khó hơn – và tương tự như vậy đối với cấp độ nâng cao.
  • CDIMEX cung cấp nhiều bộ Graded readers từ các NXB uy tính như Pearson Graded Reader, Oxford Bookworms Library, Scholastic Readers, Macmillan Readers,…

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại