Phát triển nguồn lực con người

CDIMEX luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xem con người là yếu tố cốt lõi, là “giá trị tinh thần” và “tài sản vô giá”. Từ những ngày đầu, CDIMEX chủ trương định hướng đào tạo và xây dựng một đội ngũ nhân sự giàu tiềm năng, trọn vẹn “tài” và “đức”. Đến này, CDIMEX đã sở hữu một đội ngũ nhân viên ưu tú, khả năng ứng biến nhanh, tràn đầy nhiệt huyết để hoàn thành sứ mệnh và phấn đầu vì mục tiêu chung của toàn công ty.

Cánh cửa CDIMEX vẫn đang rộng mở chào đón những nhân tài có ước mơ hoài bão lớn, mong muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, phát huy hết tối đa khả năng của mình. Nhằm mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nhân viên, công ty đã triển khai hiệu quả chính sách đào tạo thông qua các khóa đào tạo, huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao.

Bên cạnh đó, để củng cố cũng như chăm sóc tốt cho đời sống nhân viên, CDIMEX đã và đang hoàn chỉnh chế độ đãi ngộ và phúc lợi để nhân viên yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Với tầm nhìn và chiến lược chính xác về nguồn nhân lực, CDIMEX từng bước phấn đấu hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

Chiến lược phát triển lâu dài

Với tiềm lực mạnh mẽ, kinh nghiệm vững vàng, kết hợp cùng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, CDIMEX đã nỗ lực không ngừng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực xuất nhập và kinh doanh sách ngoại văn, giữ trọn niềm tin khách hàng và đối tác.

Trong định hướng chiến lược và sứ mệnh của công ty, CDIMEX tập trung thúc đẩy sự đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tiến quy trình nhằm đạt tối đa hiệu quả cung ứng sản phẩm đến thị trường.

Có thể nói nguồn nhân lực luôn là nhân tố thiết yếu trong sự phát triển lâu dài của một doanh nghiệp. Sư đóng góp tài năng, trí tuệ của mỗi nhân lực là một tài sản quý giá, là tinh thần của cả một tập thể. Chính vì vậy, song song với chính sách phát triển sản phẩm, CDIMEX còn chú trọng đến chủ trương phát triển nguồn nhân lực.

Sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn và hướng đi đúng đắn, trong tương lai không xa, CDIMEX sẽ trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực xuất nhập và kinh doanh Sách ngoại văn trong và ngoài nước.

 

Văn hóa doanh nghiệp

Trong một tập thể, văn hóa doanh nghiệp tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ, hình thành tính chuyên nghiệp mà mỗi doanh nghiệp đều cần đến. CDIMEX hướng tới việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mang đậm tính nhân văn, xen kẽ nét riêng độc đáo những vẫn giữ trọn vẻ đẹp văn hóa dân tộc.

CDIMEX sẽ là ngôi nhà chung để các cán bộ nhân viên cùng nhau gắn kết, chia sẻ, chung tay hoàn thành mục tiêu chung. Văn hóa doanh nghiệp được mô tả như một tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, chính tài sản vô hình này được hình thành bởi một tập thể CDIMEX đã gầy dựng, vun đắp qua thời gian bằng trí tuệ, sức lực và tinh thần.

Suốt chặng đường dài hơn 20 năm, những hoạt động tiêu biểu tạo nên nét riêng trong văn hóa doanh nghiệp của CDIMEX được kể đến:

  • Hoạt động văn hóa văn nghệ vào các dịp lễ tết: tạo điều kiện cho mỗi cá nhân nhân viên thể hiện tài năng, phát huy sự sáng tạo của mình. Đồng thời đây cũng là hoạt động nói lên tinh thần đoàn kết, mang niềm vui tinh thần đến cho toàn bộ cán bộ nhân viên.
  • Hoạt động thể thao: Hằng năm, CDIMEX tổ chức hội thao với mục đích rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đồng đội đem sự gắn kết đến với từng cá nhân.
  • Hoạt động Công đoàn: Tổ chức những buổi sinh hoạt giao lưu nội bộ giữa các phòng ban và thiết lập các chính sách phục nhằm chăm lo đời sống nhân viên.
  • Các hoạt động thi đua, vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động
  • Hoạt động du lịch nghỉ mát, team Building dành cho cán bộ nhân viên được tổ chức hàng năm